Kentsel Dönüşüm

  1. Anasayfa
  2. Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm


Kentsel dönüşüm nedir?

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir.


Kentsel dönüşüm projelerinin amacı nedir?

Proje alanlarının gelecekte üstleneceği kentsel roller doğrultusunda, sağlıklı, güvenli ve modern yapılarla, kentsel mekan standartlarında yaşam alanları oluşturulmasıdır.


Kentsel dönüşüm projeleri hangi yasaya göre yapılıyor?

Kentsel dönüşüm çalışmaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Yenilenmesi kapsamında yapılıyor.

Yozgat Beren Kız Öğrenci Yurdu